četrtek, 13. oktober 2011

Snežne in vetrovne obremenitve industrijskih šotorov

Dober in skrben investitor pred nabavo in postavitvijo objekta zbere informacije o predpisih, vrstah objektov, potrebni dokumentaciji in postopkih za  izpeljavo projekta. Zakon o gradnji objektov posebej navaja, da je investitor odgovoren za ustreznost objekta in izbiro ekipe, ki postopke izpelje tako, da ni potrebno povratno popravljanje in odpravljanje nepravilnosti.

V pomoč pri odločanju smo zbrali nekaj koristnih informacij in pojmov.

Osnovni podatki o objektu so poleg zunanjih in notranjih mer še vrsta in material konstrukcije, material za prekrivanje in odpornost objekta na snežno in vetrno obremenitev ter potrebna podlaga za pritrditev konstrukcije.Pri lahkih – montažnih objektih je konstrukcija običajno jeklena ali aluminijasta. Aluminijasta je primerna za prireditve in večkratno postavitev brez prave nosilnosti za sneg. Objekti namenjeni skladiščenju, zavarovanju blaga ali prostoru za manipulacijo v vseh vremenskih razmerah pa imajo jekleno konstrukcijo, ki zagotavlja ustrezno odpornost na sneg in veter. Odpornost objektov v Evropi predpisuje evrokod in je obvezna osnova za izračun konstrukcij.

Evrokod standardi, krajše evrokodi, predstavljajo obsežen sistem evropskih standardov za projektiranje gradbenih konstrukcij (jeklenih, betonskih, lesenih, zidanih, aluminijastih).

Vsak evrokod je sestavljen iz več standardov, ki pokrivajo različna področja projektiranja. Za vsak standard obstaja tudi nacionalni dodatek, ki obravnava posebnosti predvsem glede na geografske in klimatske pogoje v posamezni državi (obremenitev s snegom in vetrom).  Obtežba snega na tleh (označena z Sk) se določa za vsako lokacijo, saj  je odvisna od nadmorske višine, območja postavitve objekta – cone in izpostavljenosti objekta.

Na osnovi nacionalnega dodatka za Slovenijo so določene minimalne snežne obremenitve, ki jih morajo konstrukcije prenašati brez posledic. Za Ljubljano je 1,51 kN/m2 (151 kg/m2), Za Maribor 1,47 kN/m2, za Jesenice 3,21 kN/m2 itd.

Od 1.1.2008 je uporaba evrokodov v Sloveniji obvezna. Če je konstrukcija projektirana z uporabo drugih predpisov, je potrebno dokazati, da je dosežena stopnja zanesljivosti vsaj enaka tisti, ki jo predpisujejo evrokodi.

Če želi investitor pridobiti dovoljenje za postavitev objekta (za katerega je gradbeno dovoljenje potrebno), mora biti objekt projektiran po navedenih standardih in po predpisanih obremenitvah.

Projektno dokumentacijo lahko izdela le podjetje, ki je pri IZS (inženirska zbornica Slovenije) registrirano kot podjetje za projektiranje in za to izpolnjuje predpisane pogoje. Odgovorni projektant, ki izdela mape z izračunom gradbenih konstrukcij, pa mora biti gradbeni inženir s predpisanimi izkušnjami in licenco IZS.

Vsi ostali papirji, ki jih uvozniki, proizvajalci, trgovci ali celo »garažni mojstri« predložijo investitorju, so brez vrednosti. Nekateri si dovolijo celo dopise na katerih piše: » Konstrukcija ima nosilnost 75 kg/m2, kar v Sloveniji zadošča«. To je popolno in namerno zavajanje kupca. Potem, ko je dobavitelj prejel plačilo, investitor ostane sam z velikim problemom pridobivanja dokumentacije za tak objekt. Ponudniki izdelkov, ki ne ustrezajo predpisom, so praviloma brez kadra in znanja za tehnično podporo in pripravo dokumentacije.

Snežna obremenitev do 75 kg/m2 ustreza samo za določeno geografsko območje v slovenskem Primorju (cona M1), kjer pa je kritična obremenitev z vetrom npr. 150km/h, na katero mora biti objekt projektiran.

Za investitorja je zelo pomembno, da pridobi dovolj informacij in brez zapletov postavi objekt.

Ni komentarjev:

Objavite komentar