ponedeljek, 30. januar 2012

Predstavitev projektov v 2011

1. Fibran Sodražica
Investitor: Fibran Nord d.o.o.
Objekt: Odpremno skladišče
Izvedba: Oktober  2011

Na zahtevo investitorja smo pripravili idejni projekt za skladiščenje izolacijskih materialov pred
odpremo. Zaradi različnih mer plošč in kombinacij višin so bile določene zahteve po višini in širini prostih polj za dostop. S strani investitorja izbrano rešitev in predpisane lokalne obremenitve (za sneg 2.0 kN/m2) smo uporabili kot osnovo za pripravo projektne dokumentacije PGD za jekleno konstrukcijo in gradbena dela. Skladišče je izvedeno kot nadstrešnica, ki ima nosilno jekleno konstrukcijo (vroče cinkano) in je pokrita s ponjavo. Širina objekta sledi razpoložljivemu prostoru, zato se po dolžini širina prilagaja obliki parcele. Po izdaji gradbenega dovoljenja smo postavitev razdelili na dve etapi, da je bilo ves čas mogoče koristiti del skladiščnih površin.

nadstrešnica 20 x 52 m


2. Knauf Austria
Investitor: Knauf GmbH
Objekt: Skladišče izdelkov
Izvedba: Avgust  2011

V letu 2010 smo istemu investitorju dobavili skladiščni šotor za pomožni objekt v logistiki. Na osnovi dobrih izkušenj z izdelkom in našim podjetjem, so nas povabili k iskanju rešitve za skladišče njihovih izdelkov. Ker je bilo možnih več lokacij in različnih dimenzij objektov, je postopek predstavitve izvedb in njihove umestitve zahteval intenzivno delo tehnične in komercialne ekipe. Po določitvi lokacije in gabaritov objektov (tri hale) smo začeli s pripravo tehnične in izvedbene dokumentacije. Celoten projekt v nemškem jeziku, z upoštevanjem Eurokoda in lokalnih avstrijskih standardov  (snežna obremenitev konstrukcije 3.45 kN/m2), smo po podpisu pogodbe predali investitorju, da je vložil zahtevek za gradbeno dovoljenje. Po slabem mesecu dni so nas obvestili, da je dovoljenje izdano in lahko določimo rok za začetek del.  Skoraj 100t vroče cinkane jeklene konstrukcije in dva vlačilca ponjave za prekritje smo dostavili teden dni pred pogodbenim rokom. Za izvedbo del je investitor predvidel termin, ko je proizvodnja in logistika delala na minimalnih kapacitetah, zato pa je bilo montažna dela mogoče izvajati na vseh treh halah istočasno. Z dvema ekipama smo izvedbo projekta zaključili v dogovorjenem roku in kvaliteti, v veliko zadovoljstvo investitorja.

industrijski šotori 3 x WS 20 x 45 m


3. SBB Švica
Investitor: Švicarske železnice, vzdrževanje voznega parka
Objekt: Dodatna proizvodna hala za ličarska dela
Izvedba: Julij 2011

Švicarske železnice imajo poleg  osnovne dejavnosti tudi prave proizvodne obrate, ki so namenjeni posodabljanju in vzdrževanju voznega parka – vagonov za železnico. V letu 2011 je bila planirana dograditev hale za pripravo karoserij pred lakiranjem.
Na idejni projekt smo pripravili izvedbeno dokumentacijo in ponudbo. Posebnost projekta je bila zahteva po požarni odpornosti in eksplozijski varnosti – lopute za primer eksplozije ali požara.
Ob obstoječih halah in servisnih tirih je bilo potrebno narediti posnetek stanja in v razpoložljiv prostor umestiti dodaten objekt. Zaradi pozicije in odvoda meteornih vod je bila najustreznejša rešitev jeklena enokapna konstrukcija (predalčni nosilci in IPE stebri). Streho in fasade smo prekrili s požarno odpornimi paneli, ter vgradili okna, evakuacijska vrata, transportna vrata in strešne, požarno-prezračevalne lopute. Kljub kratkemu roku smo objekt (industrijsko halo) predali investitorju predčasno.