torek, 15. november 2011

PVC ponjava

Najpogosteje vgradimo ponjavo avstrijskega proizvajalca Sattler. Sattler Polyplan Architecture ponjave izdelane iz močnega poliestra prevlečenega s pvc-jem, so idealni gradbeni materiali za prekrivanje sten in streh v povezavi z jeklenimi konstrukcijami.

Te ponjave ustrezajo najzahtevnejšim standardom za kvaliteto. Zaradi njihove visoke fleksibilnosti postanejo izvedljive zanimive arhitekturne rešitve. Odlikuje jih UV odpornost, vremenska odpornost in njihova prosojnost v primeru svetlejših barv.

Objekte običajno pokrijemo s ponjavo z oznako 684 POLYPLAN All-In-One FR. Gre za najbolj vsestransko ponjavo znotraj programa Sattler. Uporablja se tako na področju transporta, industrije, za izdelavo šotorov in odrov ter podobnih zgradb, kjer je zahtevana ognjevarnost. Ta ponjava je ognjevarna po naslednjih standardih:
-    EN 13501-1
-    DIN 4102 B1
-    BK 5.3 – Švica
-    M2 – Francija
-    M2 – Španija
-    Cl.2 – Italija

684 POLYPLAN ponjava je na voljo v največ barvnih različicah od bele, bež (RAL 1014), rumene (RAL 1021), oranžne (RAL 2004), rdeče (RAL 3002), temno modre (RAL 5002), zelene (RAL 6026), vojaško zelene (RAL 6005), svetlo sive (RAL 7035), sive (RAL 7038), temno sive (RAL 7030) do črne (RAL 9005).Ostali tehnični podatki (povprečne vrednosti):
-    teža 690 (g/m2)  – DIN EN ISO 2286-2,
-    napetostna trdnost 2600/2500 (N/5 cm) – DIN EN ISO 1421,
-    tkanina 1100 – DIN EN ISO 2060,
-    vezava L1:1 – DIN ISO 9354,
-    odpornost proti trganju 300/300 (N) – DIN 53363,
-    oprijem 110 (N/5 cm) – DIN EN ISO 2411,
-    obstojnost na mraz -30 ˚C – DIN EN 1876-1,
-    obstojnost na vročino +70 ˚C – IVK/Pkt.5,
-    obstojnost barv min. 7 – DIN EN ISO 105-B02.

V primerih, ko je zahtevana ponjava z drugačnimi lastnostmi, vgradimo druge ponjave iz Sattlerjevega programa. Garancija na ponjavo je 5 do 10 let. Življenjska doba PVC Polyplan ponjav je do 30 let.

četrtek, 10. november 2011

Možnosti uporabe jeklenih konstrukcij prekritih s pvc ponjavo

Jeklene konstrukcije prekrite s pvc ponjavo imajo zelo širok spekter uporabe. V osnovi so to industrijski šotori, ki služijo skladiščenju najrazličnejših materialov, izdelkov, strojev in druge mehanizacije. V povezavi s skladiščenjem lahko večji objekti služijo tudi kot logistični centri, kjer se blago razporeja in natovarja na prevozne enote.

industrijski skladiščni šotori
industrijski skladišni šotor
Poleg osnovne uporabe, je industrijski šotor z določenimi prilagoditvami lahko namenjen tudi pokrivanju večjih površin namenjenih gospodarjenju z odpadki. Podobno je pri pokrivanju večjih parkirišč namenjenih prodaji novih ali rabljenih vozil.

pokrita parkirišča
Jeklene konstrukcije večjih dimenzij, se uporabljajo tudi kot hangarji za letala ali helikopterje. Prav tako so posebne jeklene konstrukcije po meri lahko različni športni objekti (za nogomet, tenis, badminton, hokej, kot balinišče, jahalnica ipd.).

hangar
Če pvc ponjavo na stenah in/ali na strehi zamenjamo z neizolirano trapezno pločevino ali pa z izoliranimi panelnimi ploščami, običajno že govorimo o industrijski hali. Te so primerne tudi za proizvodnjo, skladiščenje občutljivejših materialov, ogrevane športne objekte ipd.

industrijska hala
Industrijski šotori in druge jeklene konstrukcije imajo številne prednosti pred klasičnimi objekti, predvsem v bistveno nižji ceni, hitrosti izdelave in postavitve.

četrtek, 13. oktober 2011

Snežne in vetrovne obremenitve industrijskih šotorov

Dober in skrben investitor pred nabavo in postavitvijo objekta zbere informacije o predpisih, vrstah objektov, potrebni dokumentaciji in postopkih za  izpeljavo projekta. Zakon o gradnji objektov posebej navaja, da je investitor odgovoren za ustreznost objekta in izbiro ekipe, ki postopke izpelje tako, da ni potrebno povratno popravljanje in odpravljanje nepravilnosti.

V pomoč pri odločanju smo zbrali nekaj koristnih informacij in pojmov.

Osnovni podatki o objektu so poleg zunanjih in notranjih mer še vrsta in material konstrukcije, material za prekrivanje in odpornost objekta na snežno in vetrno obremenitev ter potrebna podlaga za pritrditev konstrukcije.Pri lahkih – montažnih objektih je konstrukcija običajno jeklena ali aluminijasta. Aluminijasta je primerna za prireditve in večkratno postavitev brez prave nosilnosti za sneg. Objekti namenjeni skladiščenju, zavarovanju blaga ali prostoru za manipulacijo v vseh vremenskih razmerah pa imajo jekleno konstrukcijo, ki zagotavlja ustrezno odpornost na sneg in veter. Odpornost objektov v Evropi predpisuje evrokod in je obvezna osnova za izračun konstrukcij.

Evrokod standardi, krajše evrokodi, predstavljajo obsežen sistem evropskih standardov za projektiranje gradbenih konstrukcij (jeklenih, betonskih, lesenih, zidanih, aluminijastih).

Vsak evrokod je sestavljen iz več standardov, ki pokrivajo različna področja projektiranja. Za vsak standard obstaja tudi nacionalni dodatek, ki obravnava posebnosti predvsem glede na geografske in klimatske pogoje v posamezni državi (obremenitev s snegom in vetrom).  Obtežba snega na tleh (označena z Sk) se določa za vsako lokacijo, saj  je odvisna od nadmorske višine, območja postavitve objekta – cone in izpostavljenosti objekta.

Na osnovi nacionalnega dodatka za Slovenijo so določene minimalne snežne obremenitve, ki jih morajo konstrukcije prenašati brez posledic. Za Ljubljano je 1,51 kN/m2 (151 kg/m2), Za Maribor 1,47 kN/m2, za Jesenice 3,21 kN/m2 itd.

Od 1.1.2008 je uporaba evrokodov v Sloveniji obvezna. Če je konstrukcija projektirana z uporabo drugih predpisov, je potrebno dokazati, da je dosežena stopnja zanesljivosti vsaj enaka tisti, ki jo predpisujejo evrokodi.

Če želi investitor pridobiti dovoljenje za postavitev objekta (za katerega je gradbeno dovoljenje potrebno), mora biti objekt projektiran po navedenih standardih in po predpisanih obremenitvah.

Projektno dokumentacijo lahko izdela le podjetje, ki je pri IZS (inženirska zbornica Slovenije) registrirano kot podjetje za projektiranje in za to izpolnjuje predpisane pogoje. Odgovorni projektant, ki izdela mape z izračunom gradbenih konstrukcij, pa mora biti gradbeni inženir s predpisanimi izkušnjami in licenco IZS.

Vsi ostali papirji, ki jih uvozniki, proizvajalci, trgovci ali celo »garažni mojstri« predložijo investitorju, so brez vrednosti. Nekateri si dovolijo celo dopise na katerih piše: » Konstrukcija ima nosilnost 75 kg/m2, kar v Sloveniji zadošča«. To je popolno in namerno zavajanje kupca. Potem, ko je dobavitelj prejel plačilo, investitor ostane sam z velikim problemom pridobivanja dokumentacije za tak objekt. Ponudniki izdelkov, ki ne ustrezajo predpisom, so praviloma brez kadra in znanja za tehnično podporo in pripravo dokumentacije.

Snežna obremenitev do 75 kg/m2 ustreza samo za določeno geografsko območje v slovenskem Primorju (cona M1), kjer pa je kritična obremenitev z vetrom npr. 150km/h, na katero mora biti objekt projektiran.

Za investitorja je zelo pomembno, da pridobi dovolj informacij in brez zapletov postavi objekt.

sreda, 28. september 2011

Industrijski šotori WS


Industrijski šotori WS so večji objekti z razponom od 15 m do 40 m. Zgrajeni so iz vročecinkane jeklene konstrukcije in prekriti s pvc ponjavo. Vsak objekt se tehnično prilagodi lokalnim snežnim in vetrovnim obremenitvam in željam stranke. WS industrijski šotori po večini potrebujejo gradbeno dovoljenje.

Postavljajo se kot stalni objekti, obstaja pa vedno možnost prestavitve objekta.
Poleg standardnih dvokapnic WS, WSA in WSS so tu še polkrožni WBS šotori in pa WMS polkrožna nadstrešnica za pokrivanje večjih parkirišč.

industrijski šotor WS

industrijski šotor WBS

industrijski šotor WMS

Industrijski šotori WS je so primerni kot večja skladišča.logistični centri, športne dvorane, letalski hangarji, objekti za ravnanje z odpadki, pokrita parkirišča, itn.

sreda, 21. september 2011

Industrijski šotori AS

Industrijski šotori AS so enostavni objekti, po večini polkrožnih oblik, zgrajeni iz lahke jeklene konstrukcije (pocinkane cevi) in prekriti s ponjavo (pvc ponjava). Razponi teh objektov obsegajo dimenzije od 8 do 15 m.

Poleg standardne polkrožne oblike AS-D nudimo tudi dvokapno obliko AS-DKN z naklonom strehe 15˚.

industrijski šotor AS-Dindustrijski šotor AS-DKN
Prednosti AS industrijskih šotorov so: kratek dobavni rok in montaža, nizka cena v primerjavi z drugimi oblikami gradnje, kombinacija snežnih in vetrovnih obremenitev je primerna za večino lokacij v Sloveniji, za večino objektov AS (za vse, ki v slemenu ne presegajo 6 m) ni potrebno gradbeno dovoljenje, če jih postavite na stavbno zemljišče, ki pripada objektu, ki že ima gradbeno dovoljenje.

Industrijski šotori AS so primerni za skladišča, transport in logistiko, pokritje manjših parkirnih površin in kot drugi manjši pomožni objekti.