sreda, 28. september 2011

Industrijski šotori WS


Industrijski šotori WS so večji objekti z razponom od 15 m do 40 m. Zgrajeni so iz vročecinkane jeklene konstrukcije in prekriti s pvc ponjavo. Vsak objekt se tehnično prilagodi lokalnim snežnim in vetrovnim obremenitvam in željam stranke. WS industrijski šotori po večini potrebujejo gradbeno dovoljenje.

Postavljajo se kot stalni objekti, obstaja pa vedno možnost prestavitve objekta.
Poleg standardnih dvokapnic WS, WSA in WSS so tu še polkrožni WBS šotori in pa WMS polkrožna nadstrešnica za pokrivanje večjih parkirišč.

industrijski šotor WS

industrijski šotor WBS

industrijski šotor WMS

Industrijski šotori WS je so primerni kot večja skladišča.logistični centri, športne dvorane, letalski hangarji, objekti za ravnanje z odpadki, pokrita parkirišča, itn.

sreda, 21. september 2011

Industrijski šotori AS

Industrijski šotori AS so enostavni objekti, po večini polkrožnih oblik, zgrajeni iz lahke jeklene konstrukcije (pocinkane cevi) in prekriti s ponjavo (pvc ponjava). Razponi teh objektov obsegajo dimenzije od 8 do 15 m.

Poleg standardne polkrožne oblike AS-D nudimo tudi dvokapno obliko AS-DKN z naklonom strehe 15˚.

industrijski šotor AS-Dindustrijski šotor AS-DKN
Prednosti AS industrijskih šotorov so: kratek dobavni rok in montaža, nizka cena v primerjavi z drugimi oblikami gradnje, kombinacija snežnih in vetrovnih obremenitev je primerna za večino lokacij v Sloveniji, za večino objektov AS (za vse, ki v slemenu ne presegajo 6 m) ni potrebno gradbeno dovoljenje, če jih postavite na stavbno zemljišče, ki pripada objektu, ki že ima gradbeno dovoljenje.

Industrijski šotori AS so primerni za skladišča, transport in logistiko, pokritje manjših parkirnih površin in kot drugi manjši pomožni objekti.