torek, 20. marec 2012

Industrijski šotori - 3D idejne rešitve

Pri večjih projektih industrijskih šotorov ali industrijskih hal se v fazi ponudbe pripravi 3D idejna rešitev. Po določitvi tipa industrijskega šotora in natančnih dimenzij v tehničnem oddelku pripravijo 3D skico rešitve. Po dogovoru s stranko se v skico vključi tudi izgled potiska ponjave (logotip, znaki, itd.) in pripravi ustrezna barvna kombinacija ponjave.

3D skica omogoči stranki, da si lažje predstavlja obliko in izgled objekta ter njegovo umestitev v prostor. Pri tem ne gre za prikaz natančne tehnične rešitve konstrukcije, ampak za okvirno idejo rešitve, ki jo stranka potrebuje. Po potrditvi ponudbe se pripravi tudi vsa ostala projektna dokumentacija.

Pri izdelavi idejne rešitve komercialist in tehnični sodelavec sodelujeta s stranko. Cilj je, da se pripravi tehnično, estetsko in cenovno najboljša možna rešitev.

Nekaj primerov idejnih rešitev projektov: