ponedeljek, 20. maj 2013

Prvi industrijski šotor v JV Aziji


Gospodarska situacija v zadnjih letih od podjetij zahteva nenehno prilagajanje in iskanje novih priložnosti na domačih ter tujih trgih. Tako postaja internacionalizacija poslovanja tudi za večino manjših in srednjih podjetij nujna za preživetje.

Naše podjetje intenzivno in uspešno nastopa na zahodnoevropskem tržišču (Avstrija, Švica, Nemčija, Francija…), več objektov smo že pred leti postavili v Avstraliji in tudi v Čečeniji. V aprilu 2013 pa smo prodali prvi industrijski šotor v JV Azijo.

Zaradi velikosti družbe je postopek preverjanja in potrjevanja naročila trajal kar štiri mesece, prav tako bo zaradi oddaljenosti in pomorskega prevoza dolgotrajen postopek dobave in montaže.

Kupec je podjetje PT Vale Indonezija, ki je hčerinska družba Vale, druge največje rudarske družbe na svetu s sedežem v Braziliji. Lokacija postavitve bo Soroako Sulawesi v Indoneziji, kjer bo montažo pod nadzorom našega vodja montaže izvajala lokalna ekipa.

Še naprej spremljajte naš blog, kjer bomo poročali tudi o sami izvedbi montaže.