torek, 13. avgust 2013

Prodor tudi na tržišče Velike Britanije

V letošnjem letu je sodelovanje s podjetjem Toro Corporation Limited iz Velike Britanije omogočilo prve projekte tudi na otoku. Gre za specifične projekte po naročilu. V mesecu juliju smo končali prvo montažo objekta, ki bo služil kot skladišče za sol. Lokacija je na obrobju Londona, tip industrijskega šotora je Schwarzmann WSS, dimenzije industrijskega šotora pa so 20 x 38 x 8 m:


WSS Schwarzmann 20 x 38 x 8 m

ponedeljek, 20. maj 2013

Prvi industrijski šotor v JV Aziji


Gospodarska situacija v zadnjih letih od podjetij zahteva nenehno prilagajanje in iskanje novih priložnosti na domačih ter tujih trgih. Tako postaja internacionalizacija poslovanja tudi za večino manjših in srednjih podjetij nujna za preživetje.

Naše podjetje intenzivno in uspešno nastopa na zahodnoevropskem tržišču (Avstrija, Švica, Nemčija, Francija…), več objektov smo že pred leti postavili v Avstraliji in tudi v Čečeniji. V aprilu 2013 pa smo prodali prvi industrijski šotor v JV Azijo.

Zaradi velikosti družbe je postopek preverjanja in potrjevanja naročila trajal kar štiri mesece, prav tako bo zaradi oddaljenosti in pomorskega prevoza dolgotrajen postopek dobave in montaže.

Kupec je podjetje PT Vale Indonezija, ki je hčerinska družba Vale, druge največje rudarske družbe na svetu s sedežem v Braziliji. Lokacija postavitve bo Soroako Sulawesi v Indoneziji, kjer bo montažo pod nadzorom našega vodja montaže izvajala lokalna ekipa.

Še naprej spremljajte naš blog, kjer bomo poročali tudi o sami izvedbi montaže.