ponedeljek, 3. december 2012

Kompostarna JKP Grosuplje


Podjetje Konstrukcije Schwarzmann, vodilni proizvajalec industrijskih šotorov v srednji in JV Evropi, je do konca novembra 2012, to je v predvidenem roku, končalo dela na kompostarni JKP Grosuplje.

Zaradi specifike terena in želje investitorja po pokritju obstoječe – že delujoče kompostarne, je bila tehnična rešitev ravninsko in prostorsko zahtevna. Razlike v višini je projektant reševal s kaskadnimi temelji, ki so imeli osem različnih nivojev. Temelji na levi in desni strani se nivojsko razlikujejo za 0,5 m. Sleme objekta je delno sledilo temeljenju, vendar je streha izvedena v 5 različnih nivojih, ki jih povezujejo vertikalni fasadni elementi. Os celega objekta je na približni polovici dolžine zalomljena, zato je konstrukcija povezana s trikotnim elementom, ki kompenzira razlike v dolžini leve in desne fasade. Celotna konstrukcija je bila dokončana v proizvodnji, vroče pocinkana in na predvideni lokaciji montažno sestavljena. Vsi oddelki podjetja so svoje delo opravili brezhibno od zahtevne priprave dela, proizvodnje, kontrole do končne montaže.

Čas za izvedbo je bil kratko odmerjen, naloga pa zahtevna. Z bogatimi izkušnjami in strokovno ekipo smo ponovno dokazali, da izzive jemljemo resno in jih spreminjamo v dobro izvedene rešitve.